Metro Mall Sukhumvit

Into The Landmark In Bangkok

ย่านสุขุมวิทถือเป็นที่รู้กันว่าเป็นย่านพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ และยังเป็นเส้นทางไปยังย่านสำคัญๆ และแลนด์มาร์กต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่ของเมโทร มอลล์ สาขา MRT สุขุมวิทนี้จึงมีร้านค้าที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไว้รองรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการในเมโทร มอลล์ตลอดทั้งวัน

Sukhumvit
metro mall

Sukhumvit

ย่านสุขุมวิทถือเป็นที่รู้กันว่าเป็นย่านพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ และยังเป็นเส้นทางไปยังย่านสำคัญๆ และแลนด์มาร์กต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  โดยในพื้นที่ของเมโทร มอลล์ สาขา MRT สุขุมวิทนี้จึงมีร้านค้าที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไว้รองรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการในเมโทร มอลล์ตลอดทั้งวัน