โครงการ “MRT พาน้องฟิต.. พิชิต GAT ปี 2
  Update : 05/09/2010
   


เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดยเกิดจากความร่วมมือ ของ 4 หน่วยงาน อันได้แก่


1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.
2. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL
3. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN
4. โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี และโรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตย์ศึกษา และ พันธมิตรต่าง ๆ

ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมสังคมทางด้านการศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยการ ติวเข้ม GAT วิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสมศรี และ ติวเข้ม GAT คิดวิเคราะห์ โดยคุณครูเมฆ